CG eGOV - verzia 2019.4.2.190731-prihlásení používatelia: 0Vitajte!Prihlásenie

Poskytovanie otvorených dát


Hlavným cieľom poskytovania otvorených dát (datasetov) je zlepšovanie vládnutia a spravovania vecí verejných. Otvorené dáta sú predpokladom transparentnosti, efektivity a zodpovednosti. Otvorené dáta obsahujú rôzne užitočné údaje ktoré sa vytvárajú pri výkone činností v kompetencii miestnej samosprávy mesta Kežmarok.
Pre každú množinu dát sú zverejňované diaľkovo prístupné dáta (datasety) v strojovo (počítačovo) spracovateľnej forme s použitím otvorených štandardov (textový súbor v štruktúre jazyka XML – viď. vysvetlenie dole pod zoznamom). Ide o dáta, ktoré sú voľne prístupné prostredníctvom otvorených alebo verejných licencií. Zverejňované sú aj metadáta (t.j. popis dát, význam jednotlivých "stĺpcov v tabuľke" či okienok vo formulári) v tabuľkovej forme.
Dáta sprístupnené verejnosti, môžu byť použité len na informatívne a analytické účely, nie sú použiteľné na právne úkony.
Poskytované dáta sú prístupné on-line, perióda aktualizácie je 24 hodín.
1. Objednávky Formát Platnosť Licencie
xml Od 8.1.2013 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
2. Dodávateľské faktúry Formát Platnosť Licencie
xml Od 9.1.2013 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
3. Zmluvy Formát Platnosť Licencie
xml Od 4.1.2013 Povinne zverejňované dáta
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
4. Zoznam ulíc Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
5. Zoznam adries Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
6. Počty občanov v jednotlivých rokoch Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
7. Prírastky a úbytky občanov za jednotlivé roky Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
8. Počet občanov podľa ulíc Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
9. Počet občanov podľa veku Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
10. Voľby - oznámenie o čase mieste konania volieb Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
11. Zoznam prevádzok v meste Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
12. Prevádzky s ukončenou činnosťou Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD
13. Zoznam daňových dlžníkov Formát Platnosť Licencie
xml Aktuálne platný zoznam Creative Commons Attribution
Zdrojové dáta Popis atribútov Validačná schéma
XML PDF XLSX JSON XML.NET PDF XSD

Dataset


prístupný na zverejnenej webovej adrese (URL) poskytuje samotné dáta, ako aj prístup k dátam vo forme (XML) spĺňajúcej otvorené a technologicky neutrálne štandardy, s použitím verejných licencií, ktoré umožnia ďalšie využívanie dát. Každý "dataset" záznam obsahuje popis konkrétnych dát a dodatočné informácie, ako napríklad, v ktorom formáte sú dostupné, kto ich vlastní a či sú voľne dostupné, a o akej oblasti tieto dáta sú.
Odkaz a znenie používanej licencie - Creative Commons Attribution [Open Data]

Ďalšie prístupne súbory:
XSD – validačná schéma pre kontrolu štruktúry XML súboru dát
*podrobnejšia definícia - https://en.wikipedia.org/wiki/XML_Schema_(W3C)
**štandardy pre poskytovanie dát podľa zákona o IS VS – www.informatizacia.sk
Tento portál je súčasťou celoslovenského projektu modernej samosprávy POMOSAM.SK
Cookies nám umožňujú poskytovať lepšie služby. Používaním/zobrazovaním stránky vyjadrujete súhlas s používaním a uchovávaním cookies.